Regulamin

Regulamin – Trawa sztuczna

                                     

REGULAMIN  ROZGRYWEK – SEZON WIOSNA, JESIEŃ

ORGANIZATOR ROZGRYWEK

 • Organizator: ,,KATOWICKIE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RED BOX”.
 • Dyrektor rozgrywek – ADAM KOMIN (790 224 029).
 • Koordynator – MARCEL POST (539 305 494).
 • II Koordynator – ANDRZEJ ROZTROPOWICZ (790 204 371).
 • III Koordynator – SEBASTIAN KOMIN (730 995 504).
 • Strona www, Facebook, IT – BARTOSZ KOŁODZIEJ (729 113 099).

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK

 • START: początek kwietnia (sezon wiosenny), początek Września (sezon jesienny).
 • SALON SPORTOWY RED BOX: Katowice, ul. Bukowa 1a, e-mail ligakatowice@rbsport.pl

KOSZT UDZIAŁU

 • 1800 ZŁOTYCH NETTO (WYSTAWIAMY FAKTURY VAT). Opłata dotyczy jednego sezonu (osobno Wiosna, osobno Jesień).
 • Przewidujemy możliwość zapłaty w dogodnych, ustalonych z organizatorem ratach. Na każdą z nich wydawany będzie dowód wpłaty, który przedstawiciel zespołu ma obowiązek zachować do wglądu. Warunkiem rozgrywania meczy przez dany zespół jest wpłata rat w ustalonych terminach.
 • W sytuacji, gdy drużyna uiściła pierwszą ratę, ale z przyczyn niezależnych od organizatora, nie przystąpiła do ligi, nie otrzymuje jej zwrotu.

WPŁATY

 • Bank Santander (KSKF RED BOX): 97 1090 1766 0000 0001 4145 9528
 • Gotówką: w Salonie Sportowym RED BOX, lub przed meczem ligowym

UBEZPIECZENIE ROZGRYWEK

 • W sytuacji odniesienia  kontuzji  w trakcie naszych rozgrywek ligowych, po zakończonym leczeniu, prosimy o kontakt z naszym ubezpieczycielem.
 • Infolinia: 913 913 913, numer polisy: 80132228720 (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX)

MIEJSCE/TERMINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

 • Spotkania ligowe rozgrywane będą od poniedziałku do czwartku (plus piątkowy Puchar Ligi) na Obiekcie Sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MK Górnik (Katowice, ul.Boya-Żeleńskiego 96C)
 • Za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione w szatni  oraz na obiekcie – organizator rozgrywek  NIE ODPOWIADA.
 • Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem, istnieje możliwość dopasowania części (większości) meczy pod każdą z drużyn.

OBOWIĄZKI  ORGANIZATORA  ROZGRYWEK

 • Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych.
 • Opracowanie terminarza rozgrywek oraz weryfikacja wyników spotkań.
 • Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły.
 • Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania.
 • Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz niezwłoczne wezwanie w razie poważniejszej kontuzji karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999).

SYSTEM ROZGRYWEK

 • Najpóźniej na tydzień przed startem rozgrywkowym, w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, organizator przedstawia formułę zmagań. Bez względu na okoliczności, gwarantujemy rozegranie minimum 11 spotkań.
  • GRUPA A, GRUPA B
   • W obu grupach rozegrane zostanie po 7 spotkań, następnie 4 najlepsze drużyny każdej z grup utworzą Ekstraligę, a pozostałe drużyny 1. Ligę. W ramach obu lig toczyć się będą kolejne mecze w celu wyłonienia Mistrzów oraz podium obu lig.
  • W grupie lidze zespoły rozgrywać będą swoje spotkania systemem „każdy z każdym”.
  • Punktacja:
   • zwycięstwo: 3 pkt.
   • remis: 1 pkt.
   • porażka: 0 pkt.
   • Walkower (0-5): -1 kpt.
  • o miejscu w tabeli decyduje: większa liczba zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek. W sytuacji gdy więcej drużyn niż dwie zakończy rozgrywki z tą samą ilością punktów, o miejscu w tabeli decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca wyłącznie spotkania pomiędzy nimi.
  • W przypadku wcześniejszego wycofania się drużyny z rozgrywek (lub oddania trzech meczów walkowerem) i rozegrania przez w/w pięciu lub więcej spotkań, pozostałym drużynom przyznaje się walkowery, a wyniki dotychczasowych spotkań pozostają zachowane. Jeśli drużyna wycofa się przed rozegraniem pięciu spotkań – wyniki rozegranych meczy są anulowane.
  • W trakcie sezonu przeprowadzony jest tradycyjny Puchar Ligi. Dla uczestników rozgrywek jest on bezpłatny. System jego rozgrywania zależny jest od finalnej liczby chętnych zespołów.
  • Każdy zespół do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 20 zawodników.
   • Przed pierwszym rozegranym meczem można dowolnie modyfikować kadrę.
   • Po pierwszym rozegranym meczu zezwala się (maksymalnie do 8 spotkania) na dopisanie od jednego do trzech nowych graczy. Jeżeli przekraczają oni limit 20, kapitan drużyny musi zdecydować którzy gracze (ponad ten limit) zostają skreśleni z listy startowej.
   • Jeżeli dany zawodnik zostaje zgłoszony w barwach jednego, a decyduje się na grę w innym zespole, to (o ile w tym pierwszym nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu) może zostać przetransferowany (o ile drużyna nie wykorzystała jeszcze limitu 3 dopisanych graczy).
   • Wszelkie korekty kadrowe można definiować: mailowo, w Salonie RED BOX, lub bezpośrednio u organizatora przed meczem ligowym.

PRZEPISY GRY

 • Grać będziemy profesjonalnymi piłkami meczowymi firmy MACRON.
 • Czas trwania ligowego pojedynku: 2×25 minut, bez doliczania czasu. Po zakończeniu pierwszej połowy i zmianie stron, drużyny natychmiast przystępują do gry. Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w sytuacji urazu zawodnika lub wybicia piłki poza obiekt.
 • Drużyna występuje w składzie: 5 zawodników w polu oraz bramkarz. Gramy na boiskach ze sztuczną trawą na bramki o wymiarach 2×5 metra.
 • Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej.
 • Podczas meczów, obowiązującymi są linie wyznaczone przez stożki. Podobnie rzecz się ma z polem karnym (umowna linia określana przez pierwszy stożek – patrząc od bramki – na linii końcowej i bocznej). Powyższa kwestia nie dotyczy Boiska A (“klatki”) gdzie wszystkie linie są wymalowane odgórnie.
 • Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne. Gracze rezerwowi znajdują się za swoją bramką. Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero w tym momencie może wejść jego zmiennik. Zła zmiana będzie karana żółtą kartką (2 minuty kary dla zawodnika wchodzącego na boisko) oraz bezpośrednim rzutem wolnym z linii pola karnego.
 • Jeżeli piłka po uderzeniu zawodnika opuści obiekt, zobowiązany on jest (lub inny gracz z jego drużyny) dostarczyć ją sędziemu prowadzącemu zawody. Wymiana piłki podczas zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego. W sytuacji gdy zespół, który wybił piłkę nie dostarczył jej sędziemu, obciążony zostaje jej kosztami.
 • Kapitan zespołu, w którym występuje zawodnik niepełnoletni (poniżej 18 roku życia) lub gracz noszący w czasie przebywania na boisku okulary, musi przed rozpoczęciem nowego sezonu, dostarczyć Organizatorowi podpisane oświadczenie, w którym potwierdza, że gra on wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • W statystykach nie ma bramek samobójczych. Przyznawana jest ona zawodnikowi drużyny przeciwnej, który jako ostatni miał kontakt z piłką.
 • Jeżeli jeden z zespołów nie stawi się na boisku, najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Wynik weryfikowany jest jako walkower 5-0.
 • Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – nie zostaną dopuszczone do gry.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez organizatora rozgrywek. Gdy zawodnik odmówi okazania dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do meczu.
 • Bramkarz wznawia grę wyłącznie wyrzutem ręką. Włączyć się może do gry swojego zespołu w sytuacji, gdy odegra do niego piłkę partner z drużyny. Natomiast w sytuacji, gdy złapie on piłkę ,,z gry”, może zagrać sam do siebie lub wznowić grę bezpośrednio zagraniem nogą. Na wznowienie gry bramkarz ma 5 sekund. Po tym czasie dyktowany jest dla przeciwnej drużyny rzut wolny z linii pola karnego.
 • Bezpośrednio z rozpoczęcia gry, można strzałem na bramkę z połowy boiska zdobyć gola.
 • Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów.
 • Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub spoza niego. Zawodnik na jego wybicie ma 5 sekund. Po tym czasie piłka przechodzi do przeciwnika. Piłka stoi w miejscu, nie może się toczyć. Po złym wybiciu, piłkę przejmuje rywal.
 • Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie. Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody.
 • jeżeli sędzia (na prośbę zawodnika wykonującego) nakaże, iż wznowienie gry/rzut wolny wykonywany będzie “na gwizdek”, a zawodnik wprowadzi piłkę do gry nie czekając na gwizdek – nie otrzyma za ten czyn napomnienia, natomiast wznowienie/rzut wolny wykona drużyna przeciwna.
 • Jeżeli zawodnik z pola świadomie poda piłkę do swojego bramkarza, a ten złapie ją w ręce, sędzia odgwiżdże rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, wykonywany z linii pola karnego rywali.
 • Dozwolona jest gra wślizgiem bezkontaktowym i blokującym w sytuacji gdy w pobliżu nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny. W sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny. Jedynie bramkarz  w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem w kontakcie z rywalem.
 • Kierownik lub kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela organizatora rozgrywek 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu spotkania ta sama osoba musi podpisać protokół meczowy wypełniony przez sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek dla swojej ekipy. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane. Każda kontuzja musi być zgłoszona u sędziego i wpisana do protokołu meczowego. Jest to warunkiem ubiegania się o odszkodowanie.
 • Jeżeli w meczu ligowym lub pucharowym zagra zawodnik nie zgłoszony (a zostanie to wyłapane przez organizatora, względnie kapitana drugiej drużyny), zespół w którym nastąpiło uchybienie bez względu na wynik ukarany zostaje walkowerem.

GRA  NIEDOZWOLONA  I  NIESPORTOWE  ZACHOWANIE

 • Zawodnicy karani będą kartkami oraz wykluczeniami czasowymi. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min. Ukarany piłkarz wraca na boisko, o ile jego zespół straci wcześniej bramkę. Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku ligowym. Drużyna natomiast karana jest 5 min. karą czasową, która nie zostaje anulowana nawet w przypadku straty bramki. Po zakończeniu kary czasowej, na boisku może się natomiast pojawić inny zawodnik. Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry oraz ukarany jest bezwzględnym zakazem gry w co najmniej 2 meczach (wyjątkiem kartka za “akcję ratunkową” – np. bramkarza poza polem karnym…jeśli oczywiście nie jest połączona z gwałtownym, agresywnym zachowaniem…po której otrzymaniu pauza wynosi jedno spotkanie) oraz karą 5 min. dla zespołu, która nie zostaje anulowana w przypadku straty bramki. Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik.
 • Decyzję o wysokości kary dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką, podejmuje organizator, po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem wydarzenia przez sędziego.
 • W sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego odbyć inny zawodnik z jego drużyny. Gdy bramkarz otrzyma kartkę czerwoną, schodzi z boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola. Zespół karany jest karą 5 minut, która nie jest anulowana po stracie bramki.
 • Żółtą lub czerwoną kartką za nie sportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku. W takiej sytuacji boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających na boisku z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z nałożonej kary. Sędziowie karać będą również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku.
 • W sytuacji, gdy piłka po minięciu bramkarza, zmierzając do pustej bramki, zostaje zatrzymana przed linią bramkową przez kibiców lub zawodników rezerwowych, bramka taka zostaje uznana, a zespół ukarany zostaje 5 minutową karą grania w osłabieniu 1 zawodnika. Kara ta odbywa się do końca, bez względu na ilość straconych goli.
 • Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko kibiców), sędzia przerywa mecz i przyznaje walkower drużynie przeciwnej.

UBIÓR ZAWODNIKÓW

 • Zawodnicy zespołów biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX, zobowiązani są do występowania w jednolitych koszulkach oznaczonych numerami, przy czym bramkarz musi się odróżniać ubiorem od pozostałych zawodników. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach, sędzia ma prawo do nakazania założenia oznaczników przez zespół, który w terminarzu rozgrywek pełni rolę gospodarza. Kapitan drużyny ma obowiązek posiadania opaski kapitańskiej Jest on jest jedyną osobą na boisku, która ma prawo do dyskusji i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody.
 • Dopuszczalnym obuwiem są buty halowe, ,,śniegówki” oraz “lanki”. Obowiązuje całkowity zakaz grania we wkrętach !!!

SĘDZIOWIE

 • Sędzia egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, incydentach mających związek z zawodami oraz o odniesionych kontuzjach. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne. Obowiązkiem sędziego jest opisanie spornych sytuacji w protokole meczowym. Zawody prowadzić będzie jeden sędzia.

PROTESTY

 • Kierownicy lub kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu.
 • Protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 24 godziny po zakończeniu danego spotkania. Warunkiem przyjęcia protestu jest kaucja w wysokości 100 zł, zwracana, gdy protest był uzasadniony.

OPRAWA MEDIALNA ROZGRYWEK

 • Materiały filmowe z Ligi ukazywać się będą na stronie Facebookowej.
 • Aktualne tabele, komentarze, newsy dostępne są na naszej stronie internetowej – ligiredbox.pl.
 • Każda z drużyn ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem Strony, do umieszczenia swoich zdjęć, komentarzy, linka.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

 • Na zakończenie sezonu dyplomy otrzymają zespoły które zgłoszą organizatorowi chęć ich posiadania. Najlepsze trzy zespoły w każdej z lig otrzymają efektowne puchary oraz po 10 medali. Uhonorowane zostaną również ekipy, które posiadały najskuteczniejszy atak oraz najlepszą obronę. Wręczony zostanie również puchar fair-play. Nagrodzeni zostaną również najlepsi strzelcy we wszystkich ligach. Firma RED BOX ufundowała dla trzech pierwszych zespołów w każdej lidze talony na zakup sprzętu sportowego firmy MACRON: I miejsce – 800 zł,  II miejsce – 500 zł,  III miejsce – 300 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.
 • Organizator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian powyższych elementów regulaminu.